فرید محمدی هستم. در زمینه معرفی تجار بین المللی و صادرات محصولات ایرانی به کشور های عربی و همسایه در خدمتم : 09187654159

به گزارش وب سایت Traderoad, کشور گرجستان با صنعت توسعه یافته خود توانسته صنعت ساختمان و صنایع دیگر را با روندی قابل توجه پیش ببرد. فرصت های سرمایه گذاری

بیشماری در این کشور شکل گرفته و شرکت های تجاری و سرمایه گذاری بسیاری به این کشور عظیمت کرده اند. صنایع ،انرژی، ساختمان، تولیدی، گمرک و حمل و نقل، کشاورزی

و مواد غذایی، تجارت از صنایع مهم در این کشور به شمار می آیند.

رشد تولید داخلی این کشور در زمینه سوخت های پاک و الکتریسیته ، سرمایه گذاری در این کشور را در الویت قرار داده است. اگر این روند ادامه یابد گرجستان به تدریج در تولید

انرژی به خود کفایی کامل رسیده و به صادرات در این زمینه با قدرت بیشتری خواهد پرداخت.

از سال 2004 الی 2010 تغیرات عمده ای در صنعت انرژی این کشور شاهد بوده ایم و جذب شرکت ها در این زمینه بسیار موفق بوده است. از طرفی با توجه به رشد مصرف برق در

گرجستان و یا کشور های همسایه فرصتی عالی برای توسعه نیروگاه های جدید به وجود آمده و از شرکت های پیمانکار برای توسعه این روند دعوت به عمل آمده است.

افزایش جمعیت، توسعه صنعت گردشگری در تمامی فصول این کشور را در یک روند رشد بسیار قدرتمندی قرار داده است و نیاز به تولیدات محتلف در راس کار قرار دارد.  برنامه های 

تولید انرژی روز به روز در حال افزایش است و تامین آن بازار بزرگی را رقم زده است .