فرید محمدی هستم. در زمینه معرفی تجار بین المللی و صادرات محصولات ایرانی به کشور های عربی و همسایه در خدمتم : 09187654159

به گزارش خبرگزاری وب سایت traderoad,

کشور گرجستان در بخش تولید انرژی پیش فعال بوده و به یکی از اقتصاد های مهم این کشور مبدل شده است.

در امر سوخت های فسیلی همچون نفت و گاز از وارد کنندگان اصلی در بازار جهانی محسوب می شود. با توجه به پتانسیل بالای ذخایر نفتی و گاز در این کشور ولی یکی از وارد کنندگان اصلی محسوب می شود. نیرو گاه های برق در این کشور به الویت مهم در تولید انرژی مبدل شده اند.

زیر ساخت های اصلی در زمینه حمل و نقل به خوبی رشد و توسعه یافته و از طرفی همسایگی با کشور های اروپای شرقی از مهمترین گزینه های توسعه صنعت در این کشور محسوب می شود.

شرکت های ایرانی نیز در این کشور با فعالیت بسیار خوبی وارد بازار گرحستان شده اند و به رایزنی های تجاری مرتبط با ایران و گرجستان می پردازند. چوب، فلزات صنعتی و گرانبها، فولاد، مصنوعات سنگ، مواد غذایی، مس و مشتقات مس از مهمترین صادرات ایران به کشور گرجستان می باشد. حضور بلند مدت در این کشور راه گشای اصلی برای تجارت در این کشور می باشد. از طرفی حضور شرکت های اروپایی نیز بازار مصرف را در این کشور توسعه داده است.

کشور گرجستان به یکی از بازار های فعال اقتصادی برای کشور ایران مبدل شده است . صادرات به این کشور اصول خود را می پذیرد و باید توجه داشت که این کشور با تمامی  ارقام صادراتی خود به یکی از کشور های وارداتی تبدیل شده است .