فرید محمدی هستم. در زمینه معرفی تجار بین المللی و صادرات محصولات ایرانی به کشور های عربی و همسایه در خدمتم : 09187654159

همانطور که میدانید دمانتویید در خانواده سیلیکات ها قرار دارد پس خاصیت سیلیکات ها مرور می کنیم. خواص فیزیکی و گرانی ویژه آن ۲.۶۵ است صدفی دارد جلای شیشه‌ای و در برخی از نمونه‌ها چربی و درخشان است معمولاً بی رنگ یا سفید است اما غالباً به دلیل وجود ناخالصی ها رنگی می شود که در این صورت ممکن است به هر رنگی دیده شود شفاف تا نیمه شفاف است .


یک کانی با خاصیت پیزوالکتریک و پیرو الکتریکی قوی است.
 در بین کانی های مختلف تقریبا خالص ترین ترکیب شیمیایی را دارد و این امر سبب می‌شود تا خواص فیزیکی ثابت و پایداری داشته باشد.
 در ترکیب آن مقداری  اکسیژن نیز یافت می‌شود
ویژگی کوارتز جلای شیشه‌ای شکست صدفی و شکل بلوری در برابر شعله فوتیک گداخ ناپذیر است از اسیدهای اسید هیدرو کلریک بر آن اثر می‌گذارد بی رنگ است.